Adverteren

Door online adverteren is het mogelijk om producten en/of diensten aan te bieden aan consumenten. Er zijn meerdere mogelijkheden van online adverteren. Slank en Sterk staat open om zakelijke samenwerkingen aan te gaan om online sterker te worden.

Slank en Sterk staat klaar om de waarde van de website te vergroten en het zichtbaarder maken van andere websites. Voor het adverteren op Slank en Sterk wordt er gevraagd om het contactformulier in te vullen, met daarbij de keuze van adverteren. 

Hieronder worden drie standaard mogelijkheden weergegeven. Mocht er een ander idee op tafel komen, staan we hier uiteraard voor open. 

Gastblog

Slank en Sterk is een portaal waar informatie wordt gegeven over diverse onderwerpen die te maken hebben met Slank en Sterk. Deze worden doorgaans geschreven door de redactie van Slank en Sterk, maar bieden wij ook de mogelijkheid aan om andermans artikelen te plaatsen op onze website. Het is belangrijk dat het artikel past binnen het portaal. 

Mochten er externe linkjes toegepast worden, dan is dit uiteraard mogelijk. Hier zitten overigens wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden na het indienen van het verzoek samen besproken. 

Externe link plaatsen

Slank en Sterk is continu bezig om relevante artikelen te plaatsen, maar ook andere bedrijven te helpen om zichtbaarder te worden. Wanneer je een artikel interessant vind en past bij het bedrijf, dan is het mogelijk om een link aanvraag in te dienen. 

Plaats de url van het artikel, geef aan welke anchor je wilt (dit is altijd aan te passen in het artikel) en de uitgaande link. Daarna zal onze specialist de waarde controleren van de link en eventueel een link terugvragen (linkbuilding). 

Zo zorgen we er samen voor dat de waarde van de websites sterker worden en dat we zichtbaarder worden voor potentiële klanten. 

Adverteren via banners

Er is ook een mogelijkheid om een advertentie te plaatsen op Slank en Sterk. Als je de website bekijkt, zul je een kader zien als voorbeeld hoe een advertentie geplaatst wordt. 

Geef hier wederom de nodige informatie en zorg dat er relevantie aanzit.

We kijken uit naar de mogelijke samenwerking. Mocht je een ander idee in gedachte hebben, dan staan we hier uiteraard voor open.

Team Slank en Sterk

Gastblog

Slank en Sterk is een portaal waar informatie wordt gegeven over diverse onderwerpen die te maken hebben met Slank en Sterk. Deze worden doorgaans geschreven door de redactie van Slank en Sterk, maar bieden wij ook de mogelijkheid aan om andermans artikelen te plaatsen op onze website. Het is belangrijk dat het artikel past binnen het portaal. 

Mochten er externe linkjes toegepast worden, dan is dit uiteraard mogelijk. Hier zitten overigens wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden na het indienen van het verzoek samen besproken. 

Externe link plaatsen

Slank en Sterk is continu bezig om relevante artikelen te plaatsen, maar ook andere bedrijven te helpen om zichtbaarder te worden. Wanneer je een artikel interessant vind en past bij het bedrijf, dan is het mogelijk om een link aanvraag in te dienen. 

Plaats de url van het artikel, geef aan welke anchor je wilt (dit is altijd aan te passen in het artikel) en de uitgaande link. Daarna zal onze specialist de waarde controleren van de link en eventueel een link terugvragen (linkbuilding). 

Zo zorgen we er samen voor dat de waarde van de websites sterker worden en dat we zichtbaarder worden voor potentiële klanten. 

Adverteren via banners

Er is ook een mogelijkheid om een advertentie te plaatsen op Slank en Sterk. Als je de website bekijkt, zul je een kader zien als voorbeeld hoe een advertentie geplaatst wordt. 

Geef hier wederom de nodige informatie en zorg dat er relevantie aanzit.

We kijken uit naar de mogelijke samenwerking. Mocht je een ander idee in gedachte hebben, dan staan we hier uiteraard voor open.

Team Slank en Sterk

Naam
Wat is je e-mailadres?
Je opmerkingen...
Onze collega's
Meest gelezen